Jak skopiować plik w języku C#


7

Chcę skopiować plik z A do B w języku C#. Jak mogę to zrobić?

12

Sposób File.Copy:

MSDN Link


1

System.IO.File.Copy


2

użyć klasy FileInfo.

FileInfo fi = new FileInfo("a.txt"); 
fi.CopyTo("b.txt"); 

14

Bez błędów obsługi kodu:

File.Copy(path, path2);