checkout svn + ssh z loginname


7

chcę kasy coś z repozytorium .. ale wenn I Typ:

svn co svn+ssh://URL 

i zadawane na password.I przypuszczać, że używa nazwy użytkownika z mojej konsoli, które aren To samo.

Jak mogę kupić coś za pomocą svn + ssh z inną nazwą logowania?

14

SSH pozwala wybrać użytkownika w adresie URL połączenia:

svn co svn+ssh://[email protected]