Mod_wsgi tarafından çalıştırılan bir wsgi betiğine apache2 özet kimlik doğrulaması bilgisi iletiliyor


7

Yönlendiricem

<VirtualHost *> 
  <Location /> 
   AuthType Digest 
   AuthName "global" 
   AuthDigestDomain/
   AuthUserFile /root/apache_users 
   <Limit GET> 
   Require valid-user 
   </Limit> 
  </Location> 
  WSGIScriptAlias//some/script.wsgi 
  WSGIDaemonProcess mywsgi user=someuser group=somegroup processes=2 threads=25 
  WSGIProcessGroup mywsgi 
  ServerName some.example.org 
</VirtualHost> 

Bunu bilmek istedim /some/script.wsgi

def application(environ, start_response): 
  start_response('200 OK', [ 
   ('Content-Type', 'text/plain'), 
  ]) 
  return ['Hello'] 

Kullanıcıya hangi giriş yapmıştır.

Bunu nasıl yaparım? ?

14

WSGIPassAuthorization On ekleyin:

<VirtualHost *> 
  <Location /> 
   AuthType Digest 
   AuthName "global" 
   AuthDigestDomain/
   AuthUserFile /root/apache_users 
   <Limit GET> 
   Require valid-user 
   </Limit> 
  </Location> 
  WSGIPassAuthorization On 
  WSGIScriptAlias//some/script.wsgi 
  WSGIDaemonProcess mywsgi user=someuser group=somegroup processes=2 threads=25 
  WSGIProcessGroup mywsgi 
  ServerName some.example.org 
</VirtualHost> 

Sonra sadece environ['REMOTE_USER'] okuyun:

def application(environ, start_response): 
  start_response('200 OK', [ 
   ('Content-Type', 'text/plain'), 
  ]) 
  return ['Hello %s' % environ['REMOTE_USER']] 

daha fazla bilgiyi mod_wsgi documentation de.

  0

Çok, çok mecbur. 06 tem. 162016-07-06 16:02:20


2
Apache/mod_wsgi ve erişim, kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemleri hakkında

bilgiye bulunabilir: Bunu yaparken uygulamalara parola bilgilerini sızıntısı çünkü bilgiler varsayılan olarak geçmedi

http://code.google.com/p/modwsgi/wiki/AccessControlMechanisms

hangi belki almamalı.