Bir Statik Sınıf Bildirilmişse Php Check


6

Statik bir sınıfın bildirilip bildirilmediğini nasıl kontrol edebilirim? ex Verilen i kontrol ederim nasıl

class bob { 
  function yippie() { 
   echo "skippie"; 
  } 
} 

sonraki kodda sınıfı:

if(is_a_valid_static_object(bob)) { 
  bob::yippie(); 
} 

yüzden alamadım: Önemli hata: Class 'bob' file.php üzerinde bulunmayan hat 3

13

Ayrıca daha sınıfını başlatmasını olmadan, belirli bir yöntemin varlığını kontrol edebilirsiniz

echo method_exists(bob, 'yippie') ? 'yes' : 'no'; 

Eğer Reflection API (sadece PHP5) kullanın bir adım daha ileri gidip "yippie" aslında statik olduğunu doğrulamak isterseniz

try { 
  $method = new ReflectionMethod('bob::yippie'); 
  if ($method->isStatic()) 
  { 
   // verified that bob::yippie is defined AND static, proceed 
  } 
} 
catch (ReflectionException $e) 
{ 
  // method does not exist 
  echo $e->getMessage(); 
} 

ya, iki yaklaşımı birleştirir olabilir

if (method_exists(bob, 'yippie')) 
{ 
  $method = new ReflectionMethod('bob::yippie'); 
  if ($method->isStatic()) 
  { 
   // verified that bob::yippie is defined AND static, proceed 
  } 
} 

8

bool class_exists(string $class_name [, bool $autoload ])

This function checks whether or not the given class has been defined.