Cách tốt nhất để liên kết các thuộc tính Windows Forms với ApplicationSettings trong C# là gì?


14

Trong một ứng dụng máy tính để bàn cần một số nghiêm trọng tái bao thanh toán, tôi có một vài khối mã mà trông như thế này:

private void LoadSettings() 
{ 
  WindowState = Properties.Settings.Default.WindowState; 
  Location = Properties.Settings.Default.WindowLocation; 
  ... 
} 

private void SaveSettings() 
{ 
  Properties.Settings.Default.WindowState = WindowState; 
  Properties.Settings.Default.WindowLocation = Location; 
  ... 
} 

cách tốt nhất để thay thế này là gì? hạn chế dự án áp dụng:

 • Visual Studio 2005
 • C#/NET 2.0
 • Windows Forms

Cập nhật

Đối với hậu thế, tôi cũng đã tìm thấy hai hữu ích hướng dẫn: "Windows Forms User Settings in C#""Exploring Secrets of Persistent Application Settings".

Tôi đã hỏi một câu hỏi tiếp theo về việc sử dụng kỹ thuật này để ràng buộc Kích thước của một biểu mẫu here. Tôi tách chúng ra để giúp những người tìm kiếm các vấn đề tương tự.

10

Nếu bạn mở biểu mẫu cửa sổ trong trình thiết kế, hãy tìm trong hộp thuộc tính. Mục đầu tiên phải là "(ApplicationSetting)". Theo đó là "(PropertyBinding)". Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để thực hiện chính xác những gì bạn muốn.