PHP Script để điền các bảng MySQL


14

Có ai biết về một số script/class (tốt nhất là bằng PHP) sẽ phân tích cú pháp một số MySQL table's structure nhất định và sau đó điền nó với x number of rows dữ liệu thử nghiệm ngẫu nhiên dựa trên các loại trường?

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về một cái gì đó như thế này và nghĩ rằng tôi sẽ kiểm tra trước khi viết một bản thân mình.

20

Những gì bạn đang làm sau sẽ là trình tạo dữ liệu.

Có một tài khoản có sẵn here mà tôi đã đánh dấu trang nhưng tôi chưa thử dùng thử.