Tôi làm cách nào để tìm tệp trong lịch sử lưu trữ Subversion?


24

Có thể xem lại lịch sử của kho lưu trữ Subversion đối với các tệp của một tên nhất định (thậm chí tốt hơn là để chúng có tìm kiếm ký tự đại diện) không?

Tôi muốn xem tệp .bat đã được cam kết với kho lưu trữ tại một số điểm trong quá khứ hay chưa kể từ đó đã bị xóa trong các bản cập nhật sau này. Ngay cả một bãi chứa của lịch sử tập tin tại mỗi sửa đổi sẽ làm việc, như tôi chỉ có thể grep đầu ra. Tôi đã xem qua các hướng dẫn nhưng không thể nhìn thấy một cách tốt để làm điều này.

Nhật ký cho mỗi cam kết là mô tả, vì vậy tôi không thể chỉ xem qua thông điệp tường trình để xem những sửa đổi đã được thực hiện. Tôi đoán Subversion không có cách nào để lấy nó?

  0

thể trùng lặp của [Tìm kiếm lịch sử lật đổ (toàn văn)] (http://stackoverflow.com/questions/44176/searching-subversion-history-full-text) 04 jul. 132013-07-04 15:07:22

23

TortoiseSVN có thể tìm kiếm nhật ký rất dễ dàng và trên hệ thống của tôi, tôi có thể nhập ".plg" vào hộp tìm kiếm và tìm tất cả thêm, sửa đổi và xóa cho các tệp đó.

Nếu không có Rùa, cách duy nhất tôi có thể nghĩ là làm grep toàn bộ nhật ký hoặc phân tích nhật ký và tự tìm kiếm các chỉ báo 'A' và 'D' trên tệp bạn đang tìm kiếm (sử dụng svn log --verbose để nhận đường dẫn tệp).

 
svn log --verbose | grep .bat 

2

Tôi cho rằng bạn đang sử dụng ứng dụng dòng lệnh SVN. Hãy thử TortoiseSVN. Hộp thoại "Hiển thị Nhật ký" cho phép tìm kiếm nhận xét, tên tệp và tác giả.

http://tortoisesvn.net/downloads

PS: Chỉ dành cho Windows.


1

Cá nhân tôi muốn sử dụng

svnadmin dump -r1:HEAD /path/to/repo/ 

ống nó vào ít hơn và tìm kiếm hoặc grep với một số ngữ cảnh.


1

TortoiseSVN hoàn toàn ngọt ngào. Tôi không thể tưởng tượng được việc đối phó với Subversion mà không có nó.

Ngoài ra, như là một cảnh quay dài, nếu bạn đang sử dụng Eclipse, tôi khuyên bạn nên sử dụng trình cắm thêm Subclipse.


1

svn log -v .bat