Xóa tệp khỏi kho SVN mà không xóa bản sao cục bộ


201

Làm cách nào để "xóa" tệp đã có trong kho lưu trữ SVN mà không xóa nó khỏi hệ thống tệp của tôi?

Hướng dẫn TortoiseSVN hoặc dòng lệnh được hoan nghênh.

Các công trình sau đây, nhưng tôi hy vọng cho một cái gì đó đẹp hơn:

  1. Sao chép tập tin vào một số vị trí khác ngoài kho.
  2. SVN Xóa tệp.
  3. Cam kết
  4. Sao chép tệp lại và đảm bảo bỏ qua chúng trong các lần commit tương lai.
245
svn delete --keep-local the_file 
+4

Tôi nhận được tùy chọn "svn: invalid: --keep-local" - Có phải vì tôi đang ở trên phiên bản 1.4.6 không? 11 may. 092009-05-11 17:39:30

+7

@barfoon: Có, --keep-local chỉ khả dụng trong svn 1.5.0+. Tôi sợ bạn phải tự sao chép các tập tin trước hoặc kiểm tra nó bằng cách sử dụng mèo svn sau đó. 12 may. 092009-05-12 08:51:08

+4

Và hãy nhớ thực hiện cam kết sau thao tác này. 23 feb. 122012-02-23 13:08:19

+1

Có ai biết liệu quy trình này có xóa tệp khỏi người dùng khác khi họ cập nhật không? 24 jul. 142014-07-24 22:54:28

+3

Khi người dùng cập nhật, họ nhận phiên bản mới nhất từ ​​kho lưu trữ.Kể từ khi câu hỏi yêu cầu làm thế nào để xóa một tập tin từ kho lưu trữ, người dùng khác sẽ tìm thấy the_file loại bỏ khi họ cập nhật. 25 jul. 142014-07-25 04:44:32

+3

Đó là những gì tôi đang cố gắng tránh. Thật khó để xóa một thứ gì đó khỏi SVN khi một cái gì đó vô tình bị kiểm tra ... 25 jul. 142014-07-25 17:21:12


51

Trong TortoiseSVN, bạn cũng Shift có thể + nhấp chuột phải để có được một thực đơn bao gồm "Xóa (giữ địa phương)".


96

Deleting files and folders

Nếu bạn muốn xóa một mục từ kho lưu trữ, nhưng giữ nó tại địa phương như một tập tin không phiên bản/thư mục, sử dụng Context Menu mở rộng → Xóa (giữ địa phương). Bạn phải giữ phím Shift trong khi nhấp chuột phải vào mục trong ngăn danh sách thám hiểm (ngăn bên phải) để thấy điều này trong menu ngữ cảnh mở rộng.

Xóa hoàn toàn:
ngay chuột nhấp chuột → Menu → Xóa

Xóa & Giữ địa phương:
Shift + chuột phải nhấp chuột → Menu → Xóa


0

Đổi tên tập tin của bạn, cam kết các thay đổi bao gồm tệp "đã xóa" và không bao gồm tệp mới (được đổi tên).

Đổi tên tệp của bạn trở lại.


-2

Khi bạn muốn xóa một tập tin xxx.java từ SVN:

  1. Đến Workspace con đường nơi mà các tập tin nằm.
  2. Xóa tệp đó khỏi thư mục (xxx.java)
  3. Nhấp chuột phải và cam kết, sau đó cửa sổ sẽ mở ra.
  4. Chọn tệp bạn đã xóa (xxx.java) khỏi thư mục và nhấp chuột phải và xóa lần nữa .. nó sẽ xóa tệp khỏi SVN.
+2

Thao tác này sẽ xóa tệp - nhưng không phải là câu hỏi về việc giữ nguyên tệp gốc sau khi nó bị xóa khỏi SVN? 07 mar. 122012-03-07 00:45:48